Adakah MWTI akan terus menghadapi masalah kekurangan guru yang beNAR2 BERTAULIAH?
Total Votes: 39
AnswersVotesPercentage
A. YA
2358.97%
B. TIDAK
25.13%
C. Mungkin
1435.9%

URL AddressVotesPercentage
madrasahwaktanjong.blogspot.com3589.74%
12.56%
www.madrasahwaktanjong.blogspot.com12.56%
www.opinionsurvey3d.com25.13%Answer Graph
 
  
 
 
 
 
  
 
A
 
B
 
C
 
 
47.2
 
4.1
 
28.7
 
Create your own survey - See Top Survey
Share